Schwarte Bau

Zoekformulier

Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze
internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite
worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
Schwarte Bau stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Schwarte Bau met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
Schwarte Bau aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze
internetsite.

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of
onder zeggenschap staan van Schwarte Bau. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Schwarte Bau.
Schwarte Bau is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Schwarte Bau of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Schwarte Bau. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Schwarte Bau.